วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน


พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน

.........ในอดีตพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเป็นที่นิยมอับดับหนึ่งเมื่อเทียบกับพระกำแพงพิมพ์อื่น ๆ เพราะว่าองค์พระมีลีลาอ่อนช้อยสวยงาม และชื่อพิมพ์อันเป็นศิริมงคล เชื่อว่าผู้ใดมีไว้ครอบครองบูชา ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง ด้วยมักมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนค้ำจุน จึงเป็นที่นิยมสะสมบูชาของเหล่าข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้าแม่ขาย แต่มีปัญหาว่าจำนวนพระที่พบมีน้อย และด้วยรูปทรงที่กลมยาวคล้ายเม็ดขนุน อาจทำให้หักชำรุดเสียหายได้ง่าย จึงทำให้ปริมาณพระยิ่งน้อยลงไปอีก ประกอบกับมีการทำเลียนแบบออกมามากมายทั้งที่ใกล้เคียงพระแท้และที่ยังห่างไกล จึงเป็นเหตุให้ความนิยมในช่วงหลัง ๆ ลดน้อยลงไป

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนตามภาพด้านล่างนี้ พิมพ์ทรงไม่ค่อยคุ้นตานะครับ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพระกรุกำแพงแท้ ๆ ที่ไม่ยึดติดกับพิมพ์ทรงเท่านั้นนะครับ ส่วนพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนที่พิมพ์ทรงได้มาตรฐานวงการนั้นตั้งแต่ขุดพระมาปีกว่าผมได้มาเพียงองค์เดียว ก็จะขอเก็บไว้เป็นองค์ครูไปก่อน พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนตามภาพด้านล่างนี้ผมขอประเมินราคาไว้องค์ละ 20,000 บาท ท่านใดสนใจที่จะเก็บไว้สะสมบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เสริมบุญญาบารมี ติดต่อหรือขอดูของจริงได้ที่หมายเลข 0849934171 (อยู่ในเมืองกำแพงเพชร)
วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์กรุงไทยหมายเลข 6161839989 ชื่อบัญชี นายปรีชา รุ่งสว่าง เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้งที่อยู่ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ preecharungsa@hotmail.com
วิธีส่งของ ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ภายในวันที่โอนเงิน
การรับรอง หากรับพระไปแล้วไม่ถูกใจยินดีรับพระคืนภายใน 30 วัน เราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนโดยมีเงื่อนไขว่า พระจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้น.
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 1
------
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 2
------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 3
-----
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 4
------
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 5
---------
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 6
------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 7
------
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 8
------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 9
-------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 10
-------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 11
-------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 12
-------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 13
----------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 14
------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 15
-------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 16
------------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 17
-----------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 18
------------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 19
-----------------------------------------------------
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 20
------------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 21
-----------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 22
------------------------------------------------------
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 23
------------------------------------------------------

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
องค์ที่ 24
------------------------------------------------------